utorok, 11 január 2011 13:13

Priblížme si staré latinské nápisy z Ratkovej a ich osudy Doporučený

Napísal(a) Miroslav Ďurinda
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

S latinskými nápismi, citátmi, záznamami, sentenciami atď. sa dnes stretávame už len sporadicky. Najčastejšie sa nachádzali na cirkevných objektoch, cintorínoch, zvonoch alebo iných cirkevných artefaktoch (kalichy). Dnes ich vnímame skôr v historickom kontexte zašlých čias, i keď si zaslúžia pozornosť kultivovaného súčasníka.
Po prvom požiari mestečka Ratkovej v roku 1692, kedy celá vyhorela včítane chrámu a veže (celá stavba bola drevená, až na murovanú sakristiu a fortifikačné opevnenia  s tzv. “bránkou“ husitského pôvodu). Chrám i veža boli znovu postavené z pevného muriva. Oltár financovala zemepanská rodina Balczer (Galli), kazateľnicu zemianska rodina

Samuela Draškocziho. Nápis na oltári bol:

ARAM HANC QUAM POST  FUNESTAM  SACRAE  HUIUS  AEDIS EVANGELICAE COMBUSTIONEM PROPRIIS SUMTIBUS ERIGERE  INCHOAUERAT GEN. MATHIAS BALCZER, ALIAS GALLI, ET MENZE XBRI AN. 1695. VIDUA EIUSDEM JUDITHA BUBENKII CONTINUARI CURAVERAT, PROPTER VETUSTATEM. MATER, ECCLESIA EVANG. RATKOVIENSIS, PROPRIIS EXPENSIS  DEO PROPITIO RENOVAVIT MENSE MAJO AN. I753.

(Vo voľnom preklade: Tento oltár, ktorý po hroznom požiari chrámu bol zničený dala postaviť s veľkým nákladom rodina Balczer inak Galli, a vdova Judita Bubenková aj po smrti manžela v októbri 1695 počas staroby až do smrti  ho nepretržite opatrovala. Ratkovská evanjelická matkocirkev zaslúžene oceňuje túto jej pozornosť a do Božej náklonnosti ju odovzdáva v mesiaci máji r. 1753.)
Na kazateľnici bol tento nápis:

CONSERVA HANC CATHEDRAM PETIMUS TE  MAGNE JEHOVA QUAM TIBI SACRAVIT DRASKOCZIANA  DOMUS. ANNO QUO IN  RATKO ERAT  SACRIS ANDREAS SCHMAL.

(V preklade: Všemohúci Bože, uchovaj nám tento chrám, v ktorom Teba svätí rodina Draškociova.) Autorom latinských textov bol historik - farár Andrej Šmál (Schmal).
Za organom v novovybudovanom chráme v pevnej omietke bol latinsky nápis, ktorého text presne nepoznáme, len to sa vie, že obsahoval meno vtedajšieho farára MICHALA  KEVICKÉHO, rektora ratkovskej školy JOHANESA HODIKIUSA a richtára PAVLA HAVAŠA, bol určený na pamiatku potomkom, že menovaní sa hlavne zaslúžili o znovu výstavbu kostola. Po ďalšom zničujúcom požiari v r. 1827, nebol tento nápis viac obnovený.
Po generálnej údržbe - oprave chrámu v r. 1794 dal vtedajší farár Fridrich Koroni (Coroni) vyhotoviť na kostolnom múre nápis tohto znenia:

SACRAE HUIUS RATKOVIENSIS OLIM HUSITICAE AEDIS RENOVATTE QUO ANNO FIEBAT.

(V preklade: V tomto renovovanom ratkovskom chráme dávne husitské múry sa skrývajú.)
Po ďalšom zničujúcom  požiari mestečka Ratkovej v r. 1827 až na pevné múry bol celý chrám opäť zničený. Po znovu vybudovaní bol na kazateľnici podľa návrhu vtedajšieho farára Samuela Bradovku umiestnený nápis, ktorý je tam  dodnes: 

DEO  AUXILIANTE ECCLESIA CURIS COLLUCTANTE HANC CATHEDRAM  POST FATALE INCENDIUM COETUS FULLONUM FIERI CURAVIT MDCCCXXX  SUB MINISTERIO SAMUELIS BRADOVKA.

(Vo voľnom preklade: S Božou pomocou cirkev po osudovej udalosti spôsobenej ohňom chrám  znovu vybudovala v r. 1830 počas úradovania farára Samuela Bradovku.)
Zvonku na múre kostola (z východnej strany) sa nachádza tento latinský nápis:

SACRA HAEC  AEDES ANTEA HUSITICA FURORE IGNIS EX TOTO BIS DESOLATA A ZELOSIS EVANGELII ECCLESIS  RATKOVIAE VIVENTIBUS NUNC QUOQUE TALITER RENOVATA EXTAT.

(V preklade: Tieto staré múry predtým husitské, hnevom ohňa boli úplne zničené, úsilím evanjelickej ratkovskej cirkvi vstali opravené, aby dlho mohli žiť.)
Prvá ratkovská škola bola postavená okolo r. 1600, druhá r. 1725. Na drevenej hrade tejto školy bol nápis:

HIS MUNDI TRUX VIS NIL AVE  STIGIS IRA NOCEBIT
QUOS  JESU AETHERIUS SERVAT  AB AXE  FAVOR

Na budove bývalej cirkevnej školy (poschodovej), postavenej v r. 1824 dal vtedajší ratkovský farár Samuel Bradovka umiestniť tento nápis:

ZELO ET INDUSTRIA RATKOVIENSIUM HAE SCHOLAE SUNT ERECTAE.
(Vo voľnom preklade: Úsilím a k povzneseniu Ratkovčanov tieto školy boli postavené.)
Poznámka autora: posledne popisovaná škola ako cirkevná plnila svoju úlohu až do r. 1948 -sám som v nej absolvoval prvé štyri triedy v r. 1938 – 1941.
V Ratkovej sú ešte iné latinské nápisy, tieto však považujem nad rámec aktuálnej témy.
Košice, 8.1.2011
MUDr. Miroslav Ďurinda

 

Čítať 4708 krát Naposledy zmenené streda, 21 október 2015 10:40

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!