×

Výstrahy

JFolder: :files: Cesta nie je priečinok. Cesta: [ROOT]/images/obsah/rakovnica/dom/kdocu
×

Poznámka

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/obsah/rakovnica/dom/kdocu
nedeľa, 07 február 2010 01:00

Rakovničan Prof. Ján Fabián bol dekanom baníckej fakulty v zambijskej Lusake

Napísal(a) Dr. Jozef Sabo
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Aj obec Rakovnica má významné osobnosti. Vo svojej životnej kariére dosiahli status, ktorý presiahol obec, okres i štát. Svojou húževnatosťou, cieľavedomou prácou šírili dobré meno nielen inštitúcie, v ktorej pracovali, ale i meno našej obce. Pôsobili v rôznych oblastiach spoločenského života. Vážime si ich úspechy, postavenie, prácu. Sme hrdí na to, že ich máme. Medzi naše významné osobnosti patrí aj prof. Dr. h. c. Ing. Ján Fabián, CSc. Dobré meno obce šíril temer po celom svete. Jazykovo je zdatný. Okrem slovenčiny a češtiny plynule hovorí po anglicky, nemecky, rusky, maďarsky. Za svoju pedagogickú a vedeckú prácu bol prezidentom SR Michalom Kováčom vymenovaný za profesora pre odbor dobývania ložísk v roku 1994. Stal sa tak prvým vysokoškolským profesorom v histórii obce.

 

 

 

 

 

 

 

 

Narodil sa 16. 9. 1935 v Rakovnici, okr. Rožňava. Pochádza z baníckej rodiny. Otec Peter Fabián ako baník odpracoval 27 rokov v Železorudných baniach v Rožňave, úsek Rudník. Roku 1955 utrpel úraz v bani. Dožil sa 83 rokov.
Prof. J. Fabián ukončil základnú a strednú školu v Rožňave. Roku 1954 maturoval na Gymnáziu v Rožňave s vyznamenaním. Prihlásil sa na Banícku fakultu VŠT v Košiciach, ktorú po 5 rokoch skončil v r. 1959 s vyznamenaním (červený diplom).
Po dvoch rokoch praxe v Železorudných baniach v Rožňave, sa od roku 1961 stal interným ašpirantom a odborným asistentom na Katedre banskej mechanizácie a automalizácie Baníckej fakulty VŠT v Košiciach (vedúci prof. Dr. Ing. Jozef Šimčisko a prof. Ing. Jozef Hlisnikovský). Roku 1966 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu z problematiky: „Aplikácie výpočtovej techniky a automatizácie v povrchových lomoch (kameňolomoch)“.
V roku 1969 sa dostal ako štipendista Humboldtovej nadácie na jeden rok na Bergakademiu Clausthal-Zellerfeld – Nemecko. Tu si prehlboval odborné vedomosti vo výpočtovej technike a optimalizácii banských procesov. Z tohto obdobia publikoval 3 cenné odborné publikácie doma a v zahraničí.
V roku 1971 nastúpil na dvojročný študijný pobyt do Kanady na National Research Council v Ottawe – Mining Research Centre – Ottawa (ako prvý banský odborník z Československa v Kanade po II. svetovej vojne). Pracoval na Projekte: „Rozpojovanie a trhacie práce v povrchových lomoch“. Jeho výsledky a postupy sa ešte aj dnes používajú v kameňolomoch na Slovensku.
Roku 1973 ako 38 ročný bol ustanovený za docenta na VŠT v Košiciach (v tom čase najmladší docent na tejto škole).
V rokoch 1977 – 1981 pôsobil ako hosťujúci profesor (a pozdejšie dekan) Baníckej fakulty – University of Zambia, School of Mines – Lusaka – Zambia. Tu vychoval európskych a zambijských odborníkov – 43 absolventov baníctva tejto školy, ktorí sa hrdo aj dnes hlásia k prof. J. Fabiánovi.
Roku 1994 bol menovaný profesorom baníctva na Baníckej fakulte TU v Košiciach. Roku 2001 bol poctený titulom Dr. h. c. na Univerzite Petrosani, Rumunsko. Roku 1997 obdržal tento titul aj z Indie.
Za svojho aktívneho odborného života v Československu a v zahraničí napísal 5 odborných kníh, 57 odborných článkov, 13 výskumných správ, 4 patenty a súdnoznalecké posudky a projekty pre hlbinné a povrchové baníctvo. Svoj životopis a zážitky z cestovania zhrnul v roku 2003 v knihe: „Putovanie za baníckym chlebíkom“.
Bol členom mnohých odborných a vedeckých inštitúcií doma a v zahraničí (člen Asociácie profesorov baníctva vo svete – 11 rokov, poradca Ministra hospodárstva SR pre baníctvo, člen redakčnej rady časopisu Rudy – Praha, podpredseda Slovenskej baníckej spoločnosti – 12 rokov, člen Eurominerals za Slovensko – Brusel, čestný predseda baníckych spolkov Košický banícky cech a Gemerský banícky spolok „Bratstvo“ v Rožňave, člen redakčnej rady – baníckeho časopisu – Mineral Revue – Bratislava a iné).
V roku 2005 bol ocenený Zväzom slovenských vedecko-technických spoločností Zlatou medailou ZSVTS, v roku 2006 na celoslovenských oslavách Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov v Banskej Štiavnici mu minister hospodárstva udelil vyznamenanie Za zachovanie tradícií.
Ako odborník navštívil viac ako 46 krajín sveta. Z toho stojí za zmienku – Čína (Šanghaj a Peking), India, Nepál, USA, Kanada, Mexico, Sýria, Irán, štáty Európy a ďalšie.
Časť predloženého fotomateriálu útržkovite ukazuje na miesta, kde prof. J. Fabián pôsobil.

7.2.2010

Dr. Jozef Sabo
foto: autor a archív J.F.

Čítať 5203 krát Naposledy zmenené streda, 21 október 2015 10:42

Napíšte komentár

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený.

Komentáre nesúvisiace s témou nebudú zverejnené!